Werkbaar werk voor zzp'ers

Analyse zelfstandige ondernemers zonder personeel op basis van de Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2007 - 2016

Zzp’ers doen het beter

In 2016 heeft 54,2% van de zelfstandige ondernemers zonder personeel (zzp’ers) een werkbare job. Daarmee doen ze het beter dan de zelfstandige ondernemers met personeel (zmp’ers). Zzp’ers scoren beter voor werkstress/burn-out en problemen in de werk-privécombinatie. Voor de motivatieproblemen en onvoldoende leermogelijkheden is er geen verschil.

Hogere werkbaarheidsgraad voor zzp’ers

De werkbaarheidsgraad van de zzp’ers ligt sinds het begin van de werkbaarheidsmeting in 2007 hoger dan deze van de zmp’ers.Figuur 1:     Werkbaarheidsgraad van zzp’ers en zmp’ers, 2007-2016

figuur_1.png

Bron: Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2007-2016, SERV-Stichting Innovatie & Arbeid

We spreken over een werkbare job wanneer deze:

  •  goed te combineren is met het privéleven;
  •  voldoende leermogelijkheden biedt;
  •  de motivatie of het welbevinden bevordert;
  •  geen aanleiding geeft tot problematische werkstress.

Minder werkstress en betere werk-privé balans

Zzp’ers doen het beter dan zmp’ers op het vlak van werkstress en werk-privécombinatie. 32,6% van de zzp’ers rapporteert werkstress, bij de zmp’ers ligt dit aandeel op 40,8%. Voor 29,2% van de zzp’ers is de werk-privécombinatie niet in evenwicht, bij de zzp’ers is dit 37,7%. Vele factoren kunnen aan de basis liggen van werkstress en problemen in de werk-privécombinatie. Belangrijke werkgerelateerde factoren zijn hoge werkdruk en emotionele belasting. Een kleiner aandeel zzp’ers ervaart in vergelijking met zmp’ers een hoge werkdruk (36,1% versus 52,1%) en/of emotionele belasting (24,6% versus 29,2%).

Figuur 2:    aandeel zzp’ers en zmp’ers met werkbaarheidsknelpunten, 2016

figuur_2.png

Bron: Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2007-2016, SERV-Stichting Innovatie & Arbeid

Voor motivatie en leermogelijkheden is het verschil tussen zzp’ers en de zmp’ers niet statistisch significant.Alle informatie over de werkbaarheidsmonitor vind je op www.werkbaarwerk.beDe Vlaamse Werkbaarheidsmonitor is een initiatief van de Vlaamse sociale partners en werd ontwikkeld door de Stichting Innovatie & Arbeid met de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds.