Werkbaar werk: Zorgmedewerker

Werkbaar werk: Zorgmedewerker

In deze nota wordt een werkbaarheidsprofiel geschetst van de zorgmedewerker. Op basis van de data van de werkbaarheidsenquête van 2007 gaan we na op welke wijze de werkbaarheid van de job van de ‘zorgmedewerker’ verschilt van andere werknemers in Vlaanderen. In deze nota worden de werknemers die als ‘zorgmedewerker’ kunnen geïdentificeerd worden telkens vergeleken met de ‘overige’ werknemers uit het databestand-2007 van de werkbaarheidsmonitor.