Werkbaar werk bij zelfstandige ondernemers in de intellectuele diensten

Sectorale analyse op de Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2013-2016

Bijna zes op de tien (59,1%) van de zelfstandige ondernemers in de intellectuele diensten heeft in 2016 werkbaar werk en ligt hiermee bijna tien procentpunt boven de werkbaarheidsgraad bij de volledige populatie van zelfstandige ondernemers (50,7%).
Een blik op de onderliggende werkbaarheidsindicatoren geeft een duidelijk zicht op (het voorkomen van) knelpunten in de werksituatie van de zelfstandige ondernemers in de intellectuele diensten in 2016:

  • 28,8% wordt geconfronteerd met werkstressklachten, bij 9,2% is de situatie acuut-problematisch en is er sprake van burn-outsymptomen
  • 7,4% kampt met motivatieproblemen, bij 2,9% gaat het om ernstige demotivatie
  • 1,3% heeft onvoldoende leermogelijkheden in de job, bij 0% is er een ernstig leerdeficit
  • 26,2% signaleert problemen in de werk-privĂ©-combinatie, bij 5,6% gaat het om een acuut werk-privĂ©-conflict