Werkbaar werk bij zelfstandige ondernemers in de handel

Sectorale analyse op de Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2007-2016

Iets minder dan de helft (48,1%) van de zelfstandige ondernemers in de handel heeft werkbaar werk in 2016. Dit aandeel is het afgelopen decennium nauwelijks gewijzigd en wijkt ook niet significant af van het sectorgemiddelde voor zelfstandige ondernemers in Vlaanderen (50,7%).

Werkbaarheidsgraad gaat er niet op vooruit

Uit de Vlaamse werkbaarheidsmonitor blijkt dat de werkbaarheidsgraad er niet op vooruit gaat bij de zelfstandige ondernemers in de handel. Terwijl we bij de volledige populatie een lichte vooruitgang zien (van 47,7% in 2007 tot 50,7% in 2016) is dit niet het geval bij de zelfstandige ondernemers in de handel.

De sociale partners in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) benadrukken al vele jaren dat langer doorwerken maar kan lukken als dit ook haalbaar is voor de betrokkenen en het werk voldoende kwaliteitsvol zijn. Ruim vijftien jaar geleden vatten ze dat in de beleidsterm ‘werkbaar werk’: werk waarvan je niet overspannen of ziek wordt, dat boeiend en motiverend is, voldoende kansen biedt op bijblijven/bijleren en voldoende ruimte laat voor gezin en privéleven. En in het Pact 2020 formuleerden ze, samen met de Vlaamse regering, een streefdoel: de realisatie van een werkbaarheidsgraad voor zelfstandige ondernemers zo dicht mogelijk bij 55%, tegen 2020.

Evolutie van de werkbaarheidsgraad 2007-2016 bij zelfstandig ondernemers in de handel en zelfstandig ondernemers in Vlaanderen

Bron: Vlaamse Werkbaarheidsmonitor zelfstandige ondernemers, 2007-2016

Werkbaarheidsgraad onderzocht

In 2016 kampt 36,4% met werkstressklachten en 35,8% met problemen om werk en privé in balans te houden. Deze percentages zijn vergelijkbaar met het sectorgemiddelde voor de zelfstandige ondernemers (respectievelijk 36,2% en 33%). Bij 5,9% van de zelfstandige ondernemers in de handel stellen we een gebrek aan leerkansen vast, dat is meer dan gemiddeld (3,5%). 12,5% heeft motivatieproblemen in 2016, dat is een gevoelige toename ten opzichte van 2013 (8,1%).

Aandeel zelfstandige ondernemers met werkbaarheidsknelpunten in de handel

Bron: Vlaamse Werkbaarheidsmonitor zelfstandige ondernemers 2007-2016

Enkele andere interessante gegevens uit het werkbaarheidsrapport voor zelfstandige ondernemers in de handel:

  • Zelfstandige ondernemers in de handel werken gemiddeld 58,2 uur per week (gemiddelde volledige populatie: 54,6 uur)
  • 40,5% heeft een diploma hoger onderwijs (gemiddelde volledige populatie : 59%).
  • Slechts 36,1% voelt zich bij de bedrijfsvoering goed ondersteund door een sociaal netwerk (gemiddelde volledige populatie: 42,9%).
  • Ongeveer een kwart (24,4%) volgde het afgelopen jaar een bijscholing (gemiddelde volledige populatie : 51,8%).
  • 74,1% is tevreden met de keuze voor het zelfstandig ondernemerschap (wijkt niet significant af van het gemiddelde: 74,4%)
  • Minder dan de helft (44,3%) is tevreden met het inkomen (gemiddelde volledige populatie: 51,7%).

Er is ook een werkbaarheidsrapport voor de zelfstandige ondernemers in de bouwsector, de intellectuele diensten en de vrije beroepen.