Werkbaar werk bij zelfstandige ondernemers in de bouwsector

Sectorale analyse op de Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2007-2016

Iets minder dan de helft (47,9%) van de zelfstandige ondernemers in de bouwsector heeft in 2016 werkbaar werk. Dit aandeel is niet significant gewijzigd ten opzichte van de nulmeting in 2007 en wijkt ook niet significant af van de werkbaarheidsgraad bij de volledige populatie van zelfstandige ondernemers.
Een blik op de onderliggende werkbaarheidsindicatoren geeft een duidelijk zicht op (het voorkomen van) knelpunten in de werksituatie van de zelfstandige ondernemers in de bouw in 2016:

  • 43,3% wordt geconfronteerd met werkstressklachten, bij 17,4% is de situatie acuut-problematisch en is er sprake van burn-outsymptomen
  • 6,7% kampt met motivatieproblemen, bij 2,5% gaat het om ernstige demotivatie
  • 2% heeft onvoldoende leermogelijkheden in de job, bij 0,3% is er een ernstig leerdeficit
  • 35,5% signaleert problemen in de werk-privé-combinatie, bij 12,5% gaat het om een acuut werk-privé-conflict