Werkbaar werk in de zakelijke diensten

Sectorale analyse op de Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2004-2016

Terwijl de werkbaarheidsmeting 2010 voor de sector van de zakelijke dienstverlening nog een opmerkelijke terugval in het aandeel werknemers met een werkbare job optekende van 49,8%  (in 2007) naar 42,7%, laten de meetresultaten sindsdien een stapsgewijs herstel zien van de werkbaarheidsgraad tot 49,2% in 2016. De sector bevindt zich daarmee opnieuw op het werkbaarheidspeil dat bij de meting 2007 werd geregistreerd.
Een blik op de onderliggende werkbaarheidsindicatoren geeft een duidelijk zicht op (het voorkomen van) knelpunten in de werksituatie van werknemers in de sector in 2016:

  • 35,8% wordt geconfronteerd met werkstressklachten, bij 15,8% is de situatie acuut-problematisch en is er sprake van burn-outsymptomen
  • 24,2% kampt met motivatieproblemen, bij 9,2% gaat het om ernstige demotivatie
  • 13,6% heeft onvoldoende leermogelijkheden in de job, bij 3,7% is er een ernstig leerdeficit
  • 15,3% signaleert problemen in de werk-privé-combinatie, bij 4,9% gaat het om een acuut werk-privé-conflict