Werkbaar werk bij werknemers met een arbeidshandicap

Analyse op basis van de Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2007-2013

Werknemers met een arbeidshandicap ervaren in hun werk meer werkstress, motivatieproblemen, een gebrek aan leermogelijkheden en een onevenwichtige werk-privé-balans. Van alle werkenden ervaart 17,9% hinder door een handicap, een langdurige lichamelijke aandoening of een langdurige lichamelijke ziekte. Van deze groep geeft 2,2% aan erge hinder te ondervinden, 15,7% ervaart in beperkte mate hinder. Van de werknemers zonder arbeidshandicap geeft 58,1% aan werkbaar werk te hebben. In de groep met beperkte hinder daalt dit aantal tot 41,3%. Slechts 22% van de werknemers met erge hinder ervaart zijn werk als werkbaar.