Werkbaar werk in transportbedrijven

Sectorale analyse op de Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2004-2016

De werkbaarheidsgraad in de transportbedrijven bedraagt in 2016 46,6%. Tussen de opeenvolgende werkbaarheidsmetingen en over de volledige meetperiode 2004-2016 registreren we  voor de sector geen significante verschuivingen in het aandeel werknemers met een werkbare job. De werkbaarheidsgraad in de transportsector wijkt in 2016 niet significant af van het Vlaamse sectorgemiddelde.
Een blik op de onderliggende werkbaarheidsindicatoren geeft een duidelijk zicht op (het voorkomen van) knelpunten in de werksituatie van werknemers in de sector transport in 2016:

  • 32,4% wordt geconfronteerd met werkstressklachten, bij 13,1% is de situatie acuut-problematisch en is er sprake van burn-outsymptomen
  • 5,3% kampt met motivatieproblemen, bij 11,2% gaat het om ernstige demotivatie
  • 26,8% heeft onvoldoende leermogelijkheden in de job, bij 8,8% is er een ernstig leerdeficit
  • 14,4% signaleert problemen in de werk-privé-combinatie, bij 3,7% gaat het om een acuut werk-privé-conflict