Werkbaar werk in overheidsdiensten

Sectorale analyse op de Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2004-2016

Ruim de helft (53,6%) van de personeelsleden bij de overheid heeft in 2016 een werkbare job. Dat is nog steeds meer dan de werkbaarheidsgraad voor de hele Vlaamse arbeidsmarkt (51,0%), maar is een scherpe daling tegenover de vorige werkbaarheidscijfers bij de overheidsdiensten. Deze daling zien we sinds 2010 en heeft vooral te maken met de toename van motivatieproblemen en werkstressklachten.