Werkbaar werk in de groot- en kleinhandel

Sectorale analyse op de Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2004-2016

Terwijl de werkbaarheidsgraad in de groot- en kleinhandel tussen 2004 en 2007 significant toenam van 45,6% naar 50,9% en de sector die vooruitgang in 2010 en 2013 kon consolideren, laten de meetresultaten van de werkbaarheidsenquête in 2016 een daling zien van het aandeel werknemers in de sector met een werkbare job naar 46,8%. De handelssector volgt daarmee de trend op de Vlaamse arbeidsmarkt.
Een blik op de onderliggende werkbaarheidsindicatoren geeft een duidelijk zicht op (het voorkomen van) knelpunten in de werksituatie van werknemers in de sector in 2016:

  • 34,8% wordt geconfronteerd met werkstressklachten, bij 11,6% is de situatie acuut-problematisch en is er sprake van burn-outsymptomen
  • 20,4% kampt met motivatieproblemen, bij 9,1% gaat het om ernstige demotivatie
  • 23,7% heeft onvoldoende leermogelijkheden in de job, bij 9,1% is er een ernstig leerdeficit
  • 13,0% signaleert problemen in de werk-privé-combinatie, bij 3,9% gaat het om een acuut werk-privé-conflict