Werkbaar werk door een genderbril

Vergelijking van jobkwaliteit en werkbeleving bij mannelijke en vrouwelijke werknemers op basis van 15 jaar Vlaamse werkbaarheidsmonitor.

In het onderzoeksrapport  ‘Werkbaar werk door een genderbril maken de onderzoekers een vergelijking van de jobkwaliteit en werkbeleving bij mannelijke en vrouwelijke werknemers op basis van 15 jaar Vlaamse Werkbaarheidsmonitor.

Het rapport vergelijkt de (evolutie van de) werkbaarheidssituatie van mannelijke en vrouwelijke werknemers op de Vlaamse arbeidsmarkt en gaat op zoek naar mogelijke verklaringen voor de vastgestelde genderkloof. De baseline van de analyses over werkstress, werk-privé-balans, leermogelijkheden en motivatie is dat de vastgestelde genderverschillen in belangrijke mate zijn terug te voeren tot afwijkende werkkenmerken en risico’s in banen waarin vrouwen c.q. mannen sterk(er) vertegenwoordigd zijn.

De beleidsmatige conclusie is dan ook dat inzetten op preventie van psychosociale belasting, sleutelen aan de arbeidsorganisatie i.f.v. gevarieerde takenpakketten en voldoende regelmogelijkheden voor medewerkers, versterken van bijscholingsinspanningen en stimuleren van coachend leiderschap in organisaties de adequate piste is om de werkbaarheid van vrouwen (én mannen) te verbeteren en genoemde genderkloof terug te dringen. Dat is overigens ook het leitmotiv in de voorstellen rond de werkbaarheidscheques en het werkbaarheidsfonds in het werkgelegenheidsakkoord ‘Iedereen nodig, iedereen mee’, dat de sociale partners aan de Vlaamse Regering hebben overgemaakt.