Werkbaar werk en het nieuwe werken

Analyse op basis van de Werkbaarheidsmonitor 2016

Werknemers die na de uren bezig zijn voor hun werk, telethuiswerken of in een open kantoor actief zijn, hebben vaker werkstress. Ze vinden ook moeilijker een balans tussen werk en privé dan andere werknemers. Het Nieuwe Werken (HNW) is op zich dus geen magische formule voor meer werkbaar werk. Vooral de combinatie van regelmogelijkheden, aanvaardbare taakeisen en ondersteuning van de directe leiding dragen bij tot werkbaar werk voor nieuwe werkers. Dat blijkt uit de Vlaamse Werkbaarheidsmonitor 2016 die de kwaliteit van het werk in Vlaanderen in kaart brengt.

Werkbaarheidsmonitor 2016 peilt voor het eerst naar Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken is een relatief nieuw concept in de organisatie van arbeid en bedrijf. Kenmerken van HNW zijn bereikbaarheid buiten de werkuren, telethuiswerken en open kantoren.

Voor het eerst peilde de Stichting Innovatie & Arbeid van de SERV in deze grootschalige enquête naar de effecten van Het Nieuwe Werken op werkbaar werk. Hierdoor is het mogelijk de verspreiding van HNW in Vlaanderen te schetsen en in te zoomen op de werkbaarheidsrisico’s van een job als nieuwe werker.

Helft werknemers is vaak bereikbaar na de werkuren

De helft van de werknemers blijkt vaak of altijd bereikbaar na de werkuren. Dat wil zeggen dat ze na de werkuren e-mails behandelen en/of telefonisch bereikbaar zijn. Vooral het behandelen van e-mails na de werkuren komt veel vaker voor bij hooggeschoolden en werknemers met functies van professionals tot kaderleden en bij wie langer dan twee uur pendelt.

Bijna 1 op de 5 werknemers doet aan telethuiswerken. Telethuiswerken komt veel vaker voor bij hogergeschoolden en de groep van professionals tot kaderleden.

14% van de werknemers werkt in open kantoren met 20 of meer collega’s. De hooggeschoolden blijken het vaakst in een open kantoor te werken.

Zeven op de tien werknemers die telethuiswerken zijn ook structureel bereikbaar.

Hoe werkbaar is de job van een nieuwe werker?

De nieuwe werker heeft vaker werkstress dan de gemiddelde werknemer. Vooral bij vrouwen, 45+ers en werknemers met kinderen die structureel bereikbaar zijn én hoge taakeisen hebben, lopen de aandelen voor werkstress hoog op.

De nieuwe werker vindt vaker dan gemiddeld moeilijk evenwicht tussen werk en privé.

Telethuiswerkers hebben vaker motiverend werk dan hun niet telewerkende collega’s. Dit komt omdat ze vaker voldoende regelmogelijkheden of ondersteuning van hun chef meekrijgen. Werknemers in open kantoren hebben vaker motivatieproblemen, ongeacht de regelmogelijkheden en/of ondersteuning vanuit de directe leiding waarop ze kunnen rekenen.

Het Nieuwe Werken - structureel bereikbaar zijn, telethuiswerken of werken in open kantoren - gaat dus globaal genomen niet vanzelfsprekend samen met een hogere werkbaarheid.