Werkbaar werk in de bouwnijverheid

Sectorale analyse op de Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2004-2016

Met een werkbaarheidsgraad van 50,9% klokt de secundaire sector (industrie en bouwnijverheid) in 2016 af op het Vlaamse arbeidsmarktgemiddelde. De vooruitgang, die tussen 2004 en 2013 werd geboekt, kon nadien niet geconsolideerd worden. De leermogelijkheden verbeterden maar het aandeel werknemers met werkdruk- en stressproblemen nam toe.