Vormingsideeën over organisatievernieuwing en personeelsbeleid

Vormingsideeën over organisatievernieuwing en personeelsbeleid

AL 20 jaar doet STV- Innovatie & Arbeid onderzoek in het spanningsveld tussen technologie, organisatie en arbeid. Werkgevers- en werknemersorganisaties beslissen samen over de onderzoeksthema’s, de opzet van het onderzoek én de valorisatie.
Bij de samenstelling van deze brochure hebben we gekozen voor een thematische opbouw. Zo krijgt u een goed overzicht van de expertise die STV de voorbije jaren heeft opgebouwd en de vertaling van de expertise in presentaties, vormingspakketten, checklists en simulatiespelen.
U kan de brochure gebruiken als inspiratiebron voor uw trainingen en opleidingen. U kan publicaties downloaden of bestellen. U kan beroep doen op een medewerker van STV voor een toelichting bij een thema of onderzoek. U kan ons contacteren wanneer u op zoek bent naar een geschikte werkvorm bij een bepaald onderwerp of wanneer u een aangepaste opleiding wil vorm geven. U kan aan de slag met een vormingspakket of simulatiespel.