Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2016 zelfstandige ondernemers

In 2016 registreert de monitor 50,7% werkbare jobs bij zelfstandige ondernemers. Sinds 2007, het ijkpunt, is er een stijging met 3 procentpunt. De werkbaarheidscijfers lopen licht achter op het uitgestippelde groeipad van het Pact 2020.

Een blik op de onderliggende werkbaarheidsindicatoren geeft een concreter beeld van de werksituatie van zelfstandige ondernemers:

  • Een derde (33,0% of 115.000) van de zelfstandige ondernemers heeft het moeilijk om evenwicht in de werk-priv├ębalans te vinden. De vooruitgang die in 2013 werd geboekt (een daling van de probleemgroep van 35,0% naar 31,6%) zet zich niet door.
  • Psychische vermoeidheid blijft ook in 2016 het belangrijkste werkbaarheidsknelpunt: 36,2% (of 125.000) van de zelfstandige ondernemers rapporteert werkstressklachten. Dit is een significante toename met drie procentpunt tegenover 2013. De werkstress ligt onder meer hoog bij zelfstandige ondernemers die hun activiteiten zien krimpen. Zelfstandigen die groeien, betalen een prijs onder de vorm van hoge werkdruk. Snelle ontwikkelingen in het ondernemingslandschap (digitalisering, disruptieve economie) laten weinig zelfstandige ondernemers ongemoeid.
  • De job van de overgrote meerderheid van de zelfstandige ondernemers biedt voldoende leerkansen. Slechts 3,5% signaleert knelpunten op dit vlak. Dat is een derde minder dan in 2007: zelfstandigen hebben vandaag minder vaak routinematig werk en investeren meer in de eigen permanente vorming en bijscholing.
  • Ruim 9 op de 10 van de ondernemers zijn enthousiast aan de slag. Slechts 9,3% (of 32.500) zelfstandigen kampt in 2016 met motivatieproblemen. Deze indicator schommelt sinds 2007 rond hetzelfde peil: welbevinden op het werk blijft dus een aandachtspunt.