Uitdagingen voor werkstresspreventie op ondernemingsniveau

Ondernemingen kunnen met goede werkstresspreventie de werkdruk doen dalen. Uit interviews met bevoorrechte getuigen blijkt dat vooral een geïntegreerde en langlopende aanpak in alle lagen van de organisatie het beste werkt, in tegenstelling tot losse initiatieven op individueel niveau.
Ondernemingen hebben vaak baat bij een dienstverlener die ze daarbij kan begeleiden. Om die geschikte partner uit te zoeken, zijn bijkomende kennis en handvaten nodig.