Technische nota Werkbaar werk - pensioen zelfstandige ondernemers

Werkbaar werk en de inschatting van zelfstan-dige ondernemers om hun huidige job al dan niet tot hun pensioen verder te kunnen zetten. Resultaten uit de werkbaarheidsmetingen 2007 en 2010

Deze nota bespreekt de resultaten van de werkbaarheidsmonitor met betrekking tot de inschatting van de zelfstandige ondernemers om hun job al dan niet tot hun pensioen verder te kunnen zetten. We gaan na of deze inschatting verschilt voor verschillende deelpopulaties en vergelijken ook de gegevens van 2010 met de gegevens van 2007. Verder kijken we ook welke factoren in de arbeidssituatie een verklaring kunnen bieden waarom zelfstandige ondernemers denken het niet tot hun pensioen vol te houden in hun huidige job.

Het is niet onze bedoeling de hele problematiek in deze nota uit te klaren. Wij willen met deze nota enkel illustratief materiaal uit de werkbaarheidsmonitor ter beschikking stellen aan de ge├»nteresseerde lezer. 

Contactpersonen: Ria Bourdeaud'hui - Stephan Vanderhaeghe