StIA-werkprogramma 2022

De Stichting Innovatie & Arbeid voert onderzoek uit in opdracht van en voor de Vlaamse sociale partners. De Stichting Innovatie & Arbeid werkt rond drie thematische clusters:

 • arbeidsmarkt en innovatie in ondernemingen en organisaties
 • werkbaar werk en langere loopbanen
 • ondernemerschap, economie en innovatiebeleid

De Stichting vertrekt in haar onderzoek vanuit een praktijkgerichte benadering en werkt complementair aan het beleidsgericht onderzoek dat de SERV uitvoert. De Stichting speelt daarbij in op de actuele arbeidsmarkt- en ondernemerschapscontext en relevante beleidsthema’s en dossiers: de arbeidsmarktkrapte, telewerken, competentiebeleid en levenslang leren, inclusief ondernemen en werkbaar werk.

In 2022 staan onder meer de volgende onderzoeken en projecten op de agenda:

 • uitbrengen van de resultaten van de Ondernemingsenquête 2021, over
  • de competentiegerichtheid van ondernemingen en organisaties in Vlaanderen                                                                               
  • de inzet van flexibele arbeid
  • de veerkracht en het aanpassingsvermogen van de ondernemingen in coronatijden
 • competentieportfolio & managementcompetenties van zelfstandige ondernemers
 • werknemerschap bij jongeren en loopbaanontwikkeling in ondernemingen en organisaties
 • werkstresspreventie in de praktijk
 • freelancers in Vlaanderen
 • analyses op basis van de Vlaamse Werkbaarheidsmonitor 2004 – 2019, over
  • burn-outrisico’s, fysieke arbeidsomstandigheden, werkdruk en gender
  • updates van de rapporten over leidinggevenden, pendeltijden en  starters/groeiers/vrouwen bij de zelfstandige ondernemers
 • actualisering van de website www.werkbaarwerk.be en de deelwebsite www.werkbaarwerk.be/telewerken
 • diverse valorisatieacties en netwerkmomenten