StIA-werkprogramma 2021

In het werkprogramma 2021 vind je de onderzoeksprojecten die de Stichting Innovatie & Arbeid in 2021 plant.

De Stichting vertrekt in haar onderzoek vanuit een praktijkgerichte benadering en werkt complementair aan het beleidsgericht onderzoek dat elders wordt uitgevoerd. De Stichting hecht veel belang aan de valorisatie van haar onderzoek. Deze valorisatie bestaat uit het toeleveren van informatie relevant voor het SERV-overleg en uit het verspreiden van de onderzoeksresultaten via de partners op het veld om zo bij te dragen tot concrete resultaten en toepassingen in de ondernemingen en organisaties en sectoren.

De opgenomen informatie over timing gaat telkens over de start resp. afronding van het onderzoek in kwestie.