Rapport ICO 2020 en innovatiecijfer

Verder op weg naar een strategisch competentiebeleid in Vlaanderen? De ICO-indicator voor het pact 2020 en het product- of dienstinnovatiecijfer op basis van de IOA-enquĂȘte 2014

In het Pact 2020 staat als doelstelling geformuleerd dat in 2020 meer bedrijven een sectoren een strategisch competentiebeleid moeten voeren tegen 2020. De Indicator Competentiegerichte Ondernemingen en organisaties (ICO)2020 berekent driejaarlijks de vorderingen van deze doelstelling bijbedrijven ondernemingen en organisaties met 10 of meer werknemers in alle sectoren. De indicator geeft het percentage aan van het het aantalbedrijven ondernemingen en organisaties dat goed scoort op de meerderheid van een reeks items die betrekking hebben op strategisch competentiebeleid.

40,3% van de ondernemingen en organisaties met minstens 10 werknemers behalen in 2014 8 of meer van de 15 punten op de criteria. In 2011 was dat 37,6%, een verschil van 2,7 procentpunten dat statistisch niet significant is.

Bedrijven die de ICO-score behalen blijken veel vaker ook nieuwe of sterk verbeterde producten of diensten op de markt te brengen. Bovendien blijken bedrijven die de ICO-score behalen, vaker aan te geven dat ze in het recente verleden groei hebben gekend en dat ze voor de nabije toekomst groei verwachten.