Pendelen en werkbaar werk

Analyse op basis van de werkbaarheidsmonitor 2007-2019

Wie lang pendelt houdt werk en privé moeilijker in balans

Ongeveer één op de tien werknemers in Vlaanderen is twee uur of langer onderweg van en naar het werk. Meer dan bij andere werknemers, die minder lang onderweg zijn, zien we dat deze pendelaars het moeilijk hebben om werk en privé in evenwicht te houden. Ook herstellen ze moeilijker van de psychische vermoeidheid die tijdens het werk opgebouwd wordt en is het risico op motivatieproblemen iets groter. Dat blijkt uit de cijfers van de Werkbaarheidsmeting 2019 van de Stichting Innovatie & Arbeid.

10,3% is twee uur of langer onderweg van en naar het werk

De meerderheid van de werknemers (64,9%) is minder dan een uur onderweg voor de verplaatsing van en naar het werk. Bijna een kwart (24,7%) pendelt één à twee uur en ongeveer één op de tien (10,3%) is twee uur of langer onderweg. Dat beeld is ten opzichte van 2007 vrijwel onveranderd.

Bron: Vlaamse Werkbaarheidsmonitor Werknemers 2019

Van de verschillende beroepsgroepen zien we dat vooral veel middenkaders/professionals en kader- en directieleden lang onderweg zijn van en naar het werk. Respectievelijk 19,3% en 15,7% van deze werknemers pendelt gewoonlijk twee uur of meer. Bij uitvoerend bedienden gaat het om 10,5%, bij geschoolde arbeiders/technici om 7,2%, bij kortgeschoolde arbeiders om 5,5%, bij onderwijskrachten om 8,2% en bij zorgmedewerkers om 3,4%.De sectoren met het grootste aandeel werknemers die lang (twee uur of meer) pendelen zijn de financiële sector (24,7%), post en telecommunicatie (18,8%) en de openbare diensten (18,1%). De sectoren met het grootste aandeel werknemers die kort bij huis werken (pendeltijd minder dan een half uur) zijn de horeca (3,8%), textiel en confectie (5%) en de gezondheids- en welzijnssector (5,1%).

Bij 17,9% van de werknemers die lang pendelen gaat werk-privébalans uit evenwicht

In de onderstaande figuur kunnen we zien dat het aandeel van de werknemers met (problematische) werkstress, motivatieproblemen en een onevenwichtige werk-privébalans, toeneemt naarmate de pendeltijd oploopt.

Bron: Vlaamse Werkbaarheidsmonitor Werknemers 2019

Bij werknemers die twee uur of langer onderweg zijn, is het aandeel dat problemen heeft om werk en privé in evenwicht te houden, ongeveer anderhalve keer zo groot (17,9%) dan bij werknemers die niet lang hoeven te pendelen (11,3%). Voor werkstress zien we een toename van 7,9 procentpunt: van 35,6% bij werknemers die minder dan een uur pendelen tot 43,5% bij werknemers die twee uur of langer pendelen. Voor motivatieproblemen is het verschil beperkt.