Onderweg naar meer werkbaar werk: kan de leidinggevende het verschil maken?

Inzichten over leiderschap en jobkwaliteit uit de werkbaarheidsmonitor 2019