Ondernemingsenquête. De inzet van flexibiliteitsinstrumenten op bedrijfsniveau

Als Vlaamse ondernemingen en organisaties personeel flexibel willen inzetten dan kiezen ze vooral voor werken met onderaannemers via ‘projectgebonden uitbesteding’ (54% van de ondernemingen en organisaties), deeltijdsen (58%), flexibele uurroosters (36%) en studentenarbeid (36%). Opvallend is het groot aandeel organisaties in de quartaire sector (61%) dat met vrijwilligers werkt.

We zien voor de verschillende flexibiliteitsinstrumenten uiteenlopende evoluties tussen 2016 en 2021. De meest opvallende zijn de sterke toename van het werken met ‘projectgebonden uitbesteden’ (van 15% naar 54%), tijdelijke werkloosheid (van 19% naar 31%) en het sterk afnemen van werken met flexijobs (van 48% naar 4%). Er werden iets meer flexibiliteitsinstrumenten ingezet dan vijf jaar geleden: een ‘gemiddelde onderneming of organisatie’ zette in 2021 bijna vier van de bevraagde maatregelen in, tegenover drie in 2016.