Nieuwe vormen van werkorganisatie Trends 2001-2004

Nieuwe vormen van werkorganisatie Trends 2001-2004

Om de drie jaar houdt STV-Innovatie & Arbeid een telefonische enquête die peilt naar de toepassing van nieuwe vormen van bedrijfs- en organisatieconcepten in Vlaamse bedrijven
organisaties. In deze brochure worden de belangrijkste trends voorgesteld die zich hebben voorgedaan in de periode 2001-2004.
De trends worden onderverdeeld in drie groepen: technologie en innovatie, personeelsbeleid en organisatiestructuur. Naast de trends wordt er ook gezocht naar motieven voor de organisatieverandering en naar hindernissen die de ondernemingen daarbij ervaren.