Nieuwe vormen van werkorganisatie in 2001

Nieuwe vormen van werkorganisatie in 2001

Deze brochure spitst zich toe op deze laatste innovatiestrategie: in welke mate dringen nieuwe managementconcepten en nieuwe vormen van arbeidsorganisatie door in de Vlaamse ondernemingen en organisaties?