Methodologie Vlaamse werkbaarheidsmonitor

Dit rapport presenteert de methodologische achtergrondinformatie bij de Vlaamse werkbaarheidsmonitor. Met dit meetsysteem en de achterliggende driejaarlijkse (sinds 2019 vierjaarlijkse), grootschalige survey bij werknemers en zelfstandige ondernemers naar de (evoluties in de) werkbeleving en de kwaliteit van de jobs, levert de Stichting Innovatie & Arbeid sinds 2004 (voor de zelfstandige ondernemers sinds 2007) de indicatoren om een aantal middellange-termijn-afspraken tussen de Vlaamse sociale partners en de Vlaamse Regering op te volgen.

Het rapport bevat drie hoofdstukken. 

  1. Het eerste hoofdstuk gaat in op de (onderzoekstechnische) operationalisering van het beleidsconcept ‘werkbaarheid’: we bespreken de selectie en conceptualisering van de gehanteerde indicatoren, geven uitleg bij de meettechnische keuzes en staan uitgebreid stil bij de grenswaarden- en kengetallenmethodologie, die - met het oog op een toegankelijke en beleidsmatig hanteerbare communicatie van de resultaten - voor de Vlaamse werkbaarheidsmonitor werd ontwikkeld. 
  2. Het tweede hoofdstuk beschrijft het survey-ontwerp en de organisatie van de enquêteringsaanpak bij werknemers en zelfstandige ondernemers, analyseert de steekproef- en responskwaliteit voor de opeenvolgende bevragingen en toont aan dat alle WBM-metingen een representatief beeld opleveren van de (werkbaarheids)situatie op de Vlaamse arbeidsmarkt. 
  3. Het derde hoofdstuk bevat een gedetailleerde vergelijking van de bij de onderscheiden edities ingezette vragenlijsten. Omwille van de monitoringdoelstelling blijft de kern van de WBM-vragenlijst (inz. de meetschalen, die als basis worden gebruikt voor berekening van de indicatoren) uiteraard constant over alle edities. Maar daarnaast werden bij een of meerdere edities ook bijkomende vragen(modules) ingelast die aanvullende informatie opleveren over de arbeidssituatie en de werkbeleving van de betrokkenen (arbeidstijdregime, telewerk, arbeidsoriëntaties, ziekteverzuim,…).