Methodologie van de ondernemingsenquête 2021

In dit rapport wordt een technisch verslag gegeven van de dataverzameling van de Ondernemingsenquête 2021. Het rapport bevat een toelichting van de manier waarop de telefonische enquête verloopt, de responsgraad, de manier waarop gewogen wordt en de vragenlijst.

Via de Ondernemingsenquête trachten we een kwantitatief zicht te krijgen op de feitelijke ontwikkelingen in organisaties over een langer tijdsperspectief. De enquête wordt afgenomen met de personeelsverantwoordelijke of human resources manager. Als die er niet is, wordt gevraagd naar de algemeen directeur of zaakvoerder.

De interviews duren gemiddeld 18 minuten. Er zijn 1657 interviews afgewerkt. De netto-respons (deelname versus weigering eenmaal er contact is met de juiste persoon) is met 46,5% terug gestegen ten opzichte van de Ondernemingsenquête 2018.