Leren op de werkplek Goede praktijkvoorbeelden uit de textielsector

Leren op de werkplek Goede praktijkvoorbeelden uit de textielsector

Deze brochure biedt inzicht in de verschillende vormen van leren op de werkplek, het overleg erover en het opleidingsbeleid algemeen. Met voorbeelden uit de Vlaamse textielsector wordt aangegeven hoe leren op de werkplek concreet kan verlopen. Er is niet één gulden regel of één beste manier. Elk bedrijf kan uit dit aanbod zijn beste strategie kiezen. Deze brochure is gebaseerd op gevalsstudies in acht Vlaamse textielbedrijven. In deze bedrijven zijn gesprekken gevoerd met werknemers in opleiding, peters, instructeurs, coaches, werknemersvertegenwoordigers en personeelsverantwoordelijken.
De brochure kan gebruikt worden als handleiding bij het opzetten van werkplekleren en bevat als bijlage een voorbeeld van registratie van opleidingen in bedrijven. Deze bijlage is ook beschikbaar als excel-bestand en kan gedownload worden van de website van de SERV:
Van dit onderzoek bestaat ook een informatiedossier met dezelfde titel. Het informatiedossier biedt achtergrondinformatie voor het opleidingsbeleid in bedrijven en geeft uitvoerig verslag van de casestudies.