Leermogelijkheden in jobs nemen toe

In 2016 heeft meer dan acht op tien werknemers (82,5%) voldoende leermogelijkheden in het werk. 17,5% heeft onvoldoende leermogelijkheden en bij 6,1% is sprake van een ernstig leerdeficit. Dit is significant beter dan in 2004. Het aandeel met voldoende leermogelijkheden nam tussen 2004 en 2016 toe met 5,1 procentpunt. De vooruitgang werd hoofdzakelijk geboekt in de periode 2004-2007. Toen groeide het aandeel met voldoende leermogelijkheden van 77,4% naar 80,1%. Het aandeel met een ernstig leerdeficit daalde van 8,4% naar 7,3%.