Kennisdiffusie en innovatie in Zorg en Welzijn

Innovatie in de zorg- en welzijnssector is in de eerste plaats gericht op het verbeteren van de kwaliteit van het leven van de zorgvragers. De twaalf cases die de Stichting Innovatie & Arbeid voor dit onderzoek in kaart bracht, willen op dit vlak excelleren en organisatiebreed en continu innoveren. In de meeste cases komt innovatie tot stand in samenwerking met de betrokken zorgvragers en het personeel. De bestudeerde cases hebben ook aandacht voor disseminatie van kennis en ervaringen naar andere organisaties in de zorg- en welzijnssector. Zo zien we dat inspirerend leiderschap een belangrijke motor voor innovatie is. Technologie en digitalisering ondersteunen innovatieprocessen en hiervoor is de hulp van de overheid zeer welkom, naast andere steunmaatregelen voor de nieuwe dienstenmodellen die zich aan het ontwikkelen zijn.