Informatiedossier Werkstresspreventie in de praktijk

In dit onderzoek wordt gezocht naar een stand van zaken van de werkstresspreventie in de praktijk bij de Vlaamse ondernemingen en organisaties.

De regelgeving wordt kort besproken, we bekijken de voornaamste vaststellingen van het ESENER-onderzoek van de OSHA voor wat BelgiĆ« betreft en staan stil bij de bevindingen van de evaluatie die door de NAR en de OESO werden gedaan. We stellen vast dat het niet eenvoudig is om praktijkvoorbeelden te vinden. Dit is een aanleiding om de uitwerking van het welzijnsbeleid te bekijken. De motieven die we bij de verschillende voorbeelden van werkstresspreventie hebben gevonden worden overlopen: waarom kiezen ondernemingen voor een bepaalde aanpak? De verschillende types van maatregelen worden uitvoerig beschreven en een aantal aspecten daarvan die kunnen leiden tot een succesvol beleid op ondernemingsniveau worden voorgesteld. De voorbeelden zelf zijn als bijlage opgenomen.