Informatiedossier volcontinue ploegenarbeid in België: analyse van de bedrijfseconomische, medische en sociale impact

Informatiedossier volcontinue ploegenarbeid in België: analyse van de bedrijfseconomische, medische en sociale impact

Dit rapport analyseert volcontinue ploegenarbeid vanuit zowel medische als bedrijfseconomische invalshoek, zonder aan één van deze invalshoeken een voorkeursbehandeling te geven. We hopen dat het een bescheiden bijdrage levert tot drie doelstellingen, namelijk een overzicht geven van de problematiek industriële volcontinue ploegenarbeid anno 2002 in België, zowel vanuit een visie gedragen door de werknemer en de werkgever, tevens bijdragen tot meer inzicht in de verschillende stelsels ploegenarbeid, en hopelijk ook oplossingen of verbeteringen aandragen die voor alle betrokken partijen aanvaardbaar zijn.