Informatiedossier personeelsbeleid en kantoororganisatie in het vrije beroep. TOA-sectorsurvey

Informatiedossier personeelsbeleid en kantoororganisatie in het vrije beroep. TOA-sectorsurvey

Dit informatiedossier bevat de gedetailleerde rapportering van een onderzoek naar technologie, organisatie en personeelsbeleid bij de vrije beroepen. De gegevens werden verzameld aan de hand van een schriftelijke enquête bij meer dan 1300 kantoren en praktijken. Opmerkelijk is dat deze sector voor 90% bestaat uit hele kleine ondernemingen of bedrijven die minder dan 10 personen tewerkstellen. Deze studie omvat representatieve gegevens over 15 verschillende vrije beroepen verdeeld over vier sectoren : economische beroepen, juridische beroepen, bouwkundige beroepen en medische beroepen.