Informatiedossier oudere werknemers in de industrie en profitdiensten in het Vlaamse Gewest in 2000. Deel 3: profitdienstensectoren

Informatiedossier oudere werknemers in de industrie en profitdiensten in het Vlaamse Gewest in 2000. Deel 3: profitdienstensectoren

De tewerkstelling van de oudere werknemers in de industrie en profitdiensten in het Vlaams Gewest in 2000. Deel 3: De profitdienstensectoren.