Informatiedossier oudere werknemers in de industrie en profitdiensten in het Vlaams Gewest in 2000. Deel 1: algemene analyse

Informatiedossier oudere werknemers in de industrie en profitdiensten in het Vlaams Gewest in 2000. Deel 1: algemene analyse

De tewerkstelling van de oudere werknemers in de industrie en profitdiensten in het Vlaams Gewest in 2000. Deel 1: Algemene analyse - Deel 2: De industriesectoren - Deel 3: De profitdienstensectoren zijn afzonderlijk bestelbaar.  Indien men de 3 delen samen wenst te bestellen bedraagt de prijs € 20,00.