Informatiedossier oudere opvoeders en leeftijdsbewust personeelsbeleid in de welzijnssector

Informatiedossier oudere opvoeders en leeftijdsbewust personeelsbeleid in de welzijnssector

Weldra zal de Vlaamse welzijnssector een grote groep oudere opvoeders tellen. Om preventief in te spelen op deze evolutie is een leeftijdsbewust personeelsbeleid wenselijk. Aan de hand van casestudies en een schriftelijke enquête (respons 78%) ging STV-Innovatie & Arbeid na in welke mate het management uit de bijzondere jeugdbijstand en de gehandicaptenzorg nu reeds zo'n beleid uitstippelt.