Informatiedossier organisatievernieuwing in Vlaamse micro-ondernemingen

Informatiedossier organisatievernieuwing in Vlaamse micro-ondernemingen

Met de TOA-survey (Technologie-Organisatie-Arbeid) volgt STV-Innovatie & Arbeid de belangrijkste ontwikkelingen in management en personeelsbeleid cijfermatig op voor de Vlaamse sociale partners. STV beschikte (op basis van bevragingen in 1998 en 2001) reeds over indicatoren voor organisaties met meer dan 10 werknemers. Begin 2004 werkten een representatief staal van ondernemers uit bedrijven met 1 tot 9 werknemers mee aan een specifieke meting voor kleinere kmo-werkgevers, de zgn. micro-ondernemingen.  Er zijn ongeveer 120.000 micro-ondernemingen actief in Vlaanderen en deze bedrijven zijn goed voor 325.000 arbeidsplaatsen.  De telefonische enquĂȘte behaalde een antwoordpercentage van ruim 64% of 510 respondenten.  In dit informatiedossier worden de kengetallen gepubliceerd voor alle onderzochte vraagstukken gaande van de organisatiestructuur, over procesinnovatie, personeelsbeleid en opleidingen tot en met de kennis en toepassing van nieuwe managementsprincipes.