Informatiedossier competentiebeheer als instrument van personeelsbeleid. Een verkenning in de industrie

Informatiedossier competentiebeheer als instrument van personeelsbeleid. Een verkenning in de industrie

Competentiemanagement is het geheel van activiteiten gericht op het aantrekken, inzetten, evalueren en ontwikkelen van competenties van individuen en teams om zo bij te dragen aan het resultaat van de organisatie. De interesse voor competentieontwikkeling doet echter tal van vragen rijzen over de onderliggende filosofie en de toepassing ervan. Wat zijn competenties? Wat hebben ze te maken met de kerncompetenties van organisaties? Wat houdt competentiemanagement precies in? Waarom gaan bedrijven met competentiebeheer van start? Hoe wijd verspreid is de praktijk? Is het een nieuwe trend in de bedrijfsvoering en het personeelsbeleid? Hoe pakken bedrijven het concreet aan en op welke manier wordt het binnen het personeelsbeleid gebruikt? Wat is het effect van competentiebeheer voor de werknemer.