Hoe werkbaar is je job? Resultaten werkbaarheidsmeting ZO 2023

Na de bekendmaking van de werkbaarheidscijfers bij werknemers, heeft de SERV|Stichting Innovatie & Arbeid nu ook de resultaten van de grootschalige werkbaarheidsmeting bij zelfstandige ondernemers klaar. Daaruit blijkt dat het aandeel zelfstandigen zonder werkbaarheidsknelpunten nog nooit zo hoog was. 52,5% van de zelfstandige ondernemers heeft een kwaliteitsvolle job zonder werkbaarheidsknelpunten. Dat was bij de start van de meting in 2007 slechts 47,7%. Zoomen we verder in op de cijfers, dan blijken zelfstandige ondernemers vooral goed te scoren op twee van de vier werkbaarheidsindicatoren: ze halen veel motivatie uit hun job (voor 90,1% het geval) en leren elke dag uit de ervaringen die ze opdoen (voor 97,3% het geval). De twee andere werkbaarheidsindicatoren werkstress en werk-privébalans scoren duidelijk minder goed. Net als werknemers kampen zelfstandige ondernemers met hoge werkstress: bijna vier op de tien (37,8%) hebben werkstressklachten. Bovendien worstelen ze vaker dan werknemers met de combinatie tussen werk en privé (29,8%).