Grijs in een witte sector. Oudere opvoeders in de welzijnszorg

Grijs in een witte sector. Oudere opvoeders in de welzijnszorg

De belangstelling voor oudere werknemers blijft niet beperkt tot de profit-sector want ook de welzijnssector ziet haar personeel ouder worden. Hoe groot is de groep van oudere opvoeders? In welk type van organisaties werken zij? Ervaren zij specifiek problemen en welke zijn dat dan? Welk personeelsbeleid wordt er ten aanzien van ouder wordende opvoeders gevoerd binnen de welzijnssector of zou men voor hen kunnen uittekenen? STV tracht deze vragen in deze brochure te beantwoorden.