Grensoverschrijdend gedrag op het werk

  Analyse bij zelfstandige ondernemers op basis van de Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2016

  Een op de zes zelfstandige ondernemers is slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag

  Grensoverschrijdend gedrag tijdens het werk vormt een ernstig probleem voor veel zelfstandige ondernemers in Vlaanderen. Ongeveer 57.000 zelfstandige ondernemers geven aan dat ze in de loop van een jaar het slachtoffer werden van één of meerdere vormen van grensoverschrijdend gedrag. Het kan gaan om lichamelijk geweld, ongewenst seksueel gedrag, pestgedrag of intimidatie/bedreiging. Meer vrouwen dan mannen zijn slachtoffer en vooral in de horeca is het risico erg groot. Dat blijkt uit de werkbaarheidsmeting 2016 van de Stichting Innovatie & Arbeid.

  Vrouwen lopen meer risico

  Uit de werkbaarheidsmeting blijkt dat intimidatie of bedreiging het meest voorkomt (14% of ongeveer 48.200 zelfstandige ondernemers), gevolgd door pestgedrag (4% of ongeveer 12.800), ongewenst seksueel gedrag (2,5% of ongeveer 8.500) en lichamelijk geweld (2% of ongeveer 8.300).

  Eén op de vijf (20%) van de vrouwelijke zelfstandige ondernemers werd slachtoffer van één of meerdere vormen van grensoverschrijdend gedrag tijdens het werk. Bij de mannelijke zelfstandige ondernemers was dat één op de zeven (14%). Het verschil is het grootst voor ongewenst seksueel gedrag waarbij minder dan 1% van de mannen en 6% van de vrouwen het slachtoffer werden. Meer vrouwen dan mannen werden ook het slachtoffer van intimidatie of bedreiging (respectievelijk 16% en 13%). Voor lichamelijk geweld en pestgedrag is er nauwelijks een verschil tussen mannen en vrouwen.

  Aandeel slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag bij zelfstandige ondernemers naar geslacht, 2016
   
  Bron: Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2016 – zelfstandige ondernemers

  Grensoverschrijdend gedrag beduidend hoger in horeca

  Het aandeel dat slachtoffer werd van één of meerdere vormen van grensoverschrijdend gedrag ligt beduidend hoger bij de vrije beroepen (21%) en de horeca (34%) dan in de andere sectoren. Het feit dat vrije beroepen en horeca in hoge mate contactberoepen zijn waarbij er veel interactie is met klanten/patiënten, is hier wellicht niet vreemd aan. Bij de andere sectoren schommelt het aandeel rond de tien à twaalf procent.

  Aandeel slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag bij zelfstandige ondernemers naar sector, 2016
   
  Bron: Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2016 – zelfstandige ondernemers

  De Vlaamse Werkbaarheidsmonitor is een initiatief van de Vlaamse sociale partners en werd ontwikkeld door de Stichting Innovatie & Arbeid. De werkbaarheidsmeting 2016 kreeg de financiële steun van de Vlaamse minister bevoegd voor Werk. Alle informatie en onderzoeksresultaten vind je op www.werkbaarwerk.be.