Focus op innovatie en arbeid. Werkbaar werk in de Vlaamse gezondheids- en welzijnssectoren

OuderenzorgIn de gezondheids- en welzijnszorg vinden we meer werkbare jobs (58,8%) dan gemiddeld op de Vlaamse arbeidsmarkt (54,6%).  Meer mensen hebben motive-rend werk dat voldoende leerkansen biedt en de werk-privé-balans is beter in evenwicht. De jobkwaliteit of werkbaarheid vertoont evenwel grote verschillen naargelang de subsector. Ziekenhuizen, gezins- en bejaardenhulp en de clusters ‘jeugdbijstand, gehandicaptenzorg, welzijn’, ‘kinderopvang, centra geestelijke gezondheidszorg’ scoren beter dan het Vlaamse gemiddelde terwijl de rusthuizen een lagere werkbaarheidsgraad optekenen.