Focus op innovatie en arbeid. Werkbaar werk voor leidinggevende

Van alle werknemers heeft ongeveer een kwart leiding over andere werknemers.
Verhoudingsgewijs hebben meer mannen (36,5%) dan vrouwen (16,6%) een leidinggevende functie. Meer leidinggevenden dan niet-leidinggevenden zijn gemotiveerd. Dat geldt zowel voor arbeiders, uitvoerend bedienden als
professionals/kader/directie. Bij de twee laatst genoemde groepen zien we wel dat leidinggevenden het moeilijker hebben om werk en privé goed op elkaar af te stemmen.