Evolutie van de werkdruk

Analyse op basis van de werkbaarheidsmetingen 2004-2019

In dit rapport nemen we de werkdruk onder de loep. We gebruiken hiervoor de werkbaarheidsmetingen van de SERV gestart in 2004. Zowat vier op de tien werknemers (37,6%) en een kleine helft van de zelfstandige ondernemers (46,1%) rapporteert in 2019 hoge werkdruk. Voor de werknemers is er sprake van een stijging met een vijfde ten opzichte van de nulmeting in 2004. De werkdruk is vooral toegenomen bij het zorg- en onderwijspersoneel.
Dat de werkdruk zo hoog is en toeneemt is geen goed nieuws voor de werkbaarheid van de jobs. Voor preventie van werkstress en burn-outklachten, onevenwicht in de werk-privécombinatie en motivatieproblemen is een beheersing van de werkdruk van groot belang.