Competentie- en opleidingsbeleid bij Vlaamse ondernemingen en organisaties

Bijna vier op de tien ondernemingen en organisaties (met tien of meer werknemers) werken met teams (37%). Dat is een lichte toename ten opzichte van 2011 (34%). Daarmee is de dalende trend die zich manifesteerde tussen 2004 en 2011 gekeerd. Dat blijkt uit de driejaarlijkse IOA-enquête (Innovatie, Organisatie en inzet van Arbeid) die de Stichting Innovatie & Arbeid in 2014 uitvoerde bij een representatieve steekproef van ondernemingen en organisaties uit Vlaanderen en (Nederlandstalig) Brussel. Teamgeorganiseerde ondernemingen en organisaties blijken vaker groeibedrijven te zijn, te innoveren en een competentiegericht personeelsbeleid te hebben.