Brochure De klok rond ... gezondheid en sociaal leven in ploegenarbeid

De klok rond ... gezondheid en sociaal leven in ploegenarbeid

Ploegenarbeid heeft zowel voor- als nadelen. De nadelen betreffen vooral dat er tijdens het weekend en ’s nachts gewerkt wordt. De voordelen zijn het hogere loon en de vele vrije tijd. Bedrijven met ploegenarbeid zijn vaak grotere, sterk gestructureerde ondernemingen. In deze brochure beperken we ons tot volcontinue ploegendiensten. Er zijn heel wat soorten volcontinue ploegenstelsels (vier-, vijf- tot zelfs zesploegenstelsels) en de onderlinge verschillen zijn groot. Het is niet de bedoeling om alle roosters met hun varianten en mogelijke gevolgen te schetsen. We beperken ons tot tien belangrijke risicogebieden, de gezondheidsrisico’s en sociale risico’s die verband houden met de kenmerken van het ploegenstelsel. De aard van het werk, de sector of de onderneming komen niet aan bod. Bij elk risicogebied schetsen we een ‘goed model’ en argumenteren waarom het ene stelsel (voor het gekozen risicogebied) beter scoort dan andere stelsels.