Bent u competent? Competentiemanagement als leidraad voor personeelsbeleid

Bent u competent? Competentiemanagement als leidraad voor personeelsbeleid

In het bedrijfsleven spreekt men tegenwoordig van competenties als men het heeft over de kennis, vaardigheden en ingesteldheid van werknemers.
Steeds meer bedrijven leggen zich toe op competentiemanagement om de competenties van de werknemers beter te benutten en zo bij te dragen tot het succes van de onderneming.
Competentiemanagement kan allerlei technieken omvatten gaande van competentiebeoordeling tot competentiebeloning.
In de bedrijfspraktijk is het echter niet altijd duidelijk wat men precies onder competenties en competentiemanagement verstaat,
welke rol competentiebeheer in het personeelsbeleid speelt en wat het effect ervan is op de sociale relaties in een bedrijf. 
STV schetst in deze brochure de instrumenten die bij competentiebeheer aan bod kunnen komen, hoe competentiemanagement wordt gebruikt en
de mogelijke effecten ervan voor het personeel. De systemen van competentiebeheer uit enkele industriƫle bedrijven dienen als illustratie.