Belastende arbeidsomstandigheden bij werknemers in Vlaanderen

Analyse op basis van de werkbaarheidsmonitor 2004-2019

Een terugblik op 15 jaar werkbaarheidsmonitor leert ons dat de belasting tijdens het werk toeneemt. Vooral sinds 2013 zien we een stijging van de werkdruk, van de emotionele belasting en ook van de fysieke belasting. Deze situatie zet de werkbaarheid van jobs sterk onder druk. Meer werknemers worden psychisch vermoeid, verliezen hun motivatie of hebben het moeilijker om werk en privé in balans te houden. Het is een problematiek die ook gedocumenteerd wordt in het recente rapport ‘ jobkwaliteit van het werk in België’, uitgevoerd in opdracht van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Op het event van 29 maart ‘Werkbaar werkt’ (eventpagina), georganiseerd door de SERV en de Vlaamse Overheid, kreeg de thematiek ook ruim de aandacht.In de werkbaarheidsenquête van de Stichting Innovatie & Arbeid wordt naar acht elementen van fysieke belasting gepeild. Tussen 2004 en 2019 noteren we een significante toename van het aandeel werknemers die tijdens het werk te maken hebben met:

  • lawaaihinder (+3,2 procentpunt)
  • gevaarlijke stoffen (+0,7 pp)
  • lichamelijk zware taken (+3,9 pp)
  • ongemakkelijke of inspannende werkhoudingen (+3,9 pp)
  • repetitieve hand/armbewegingen (+2,5 pp)

Bron: Vlaamse Werkbaarheidsmonitor Werknemers, 2004-2019

Bron: Vlaamse Werkbaarheidsmonitor Werknemers, 2004-2019

Het belangrijkste knelpunt blijkt de repetitieve hand/armbewegingen. In 2019 signaleert bijna één op de vier (37,8%) werknemers dit probleem. Op de tweede plaats komt lawaaihinder (27,7%), gevolgd door inspannende werkhoudingen (23%).