Bedrijfscases werkbaar werk personen met arbeidshandicap

Praktijkervaringen van zeven reguliere ondernemingen in Vlaanderen

Een werkbare job is niet vanzelfsprekend voor wie een arbeidshandicap heeft. Amper één op de zeven (15,2%) werknemers met een zware arbeidshandicap en één op de drie (32,9%) werknemers met een lichte arbeidshandicap heeft werkbaar werk zonder knelpunten. Van de werknemers zonder een arbeidshandicap heeft iets meer dan de helft (54,1%) een werkbare job zonder knelpunten. Sinds 2007 gaat de werkbaarheid voor alle werknemers erop achteruit. Werknemers met een arbeidshandicap vormen hierop geen uitzondering. Dat blijkt uit de Werkbaarheidsmeting 2019 van de SERV-Stichting Innovatie & Arbeid die de kwaliteit van jobs van werknemers in kaart brengt.

In navolging van deze resultaten interviewde de Stichting Innovatie & Arbeid ondernemingen die één of meerdere werknemers met een arbeidshandicap in dienst hebben. Ze doen dit vanuit een maatschappelijke en ethische motivatie en streven een weerspiegeling na van de maatschappij op de werkvloer. De bevraagde ondernemingen zien heel wat voordelen in de duurzame tewerkstelling van mensen met een arbeidshandicap. Ze werken maatgericht en zoeken naar oplossingen wanneer een werknemer - met of zonder arbeidshandicap - een specifieke nood of vraag heeft. Zij doen ook heel wat inspanningen om personen met een arbeidshandicap kwaliteitsvol tewerk te stellen.