Arbeidshandicap en werkbaar werk bij zelfstandige ondernemers

Analyse op de Vlaamse werkbaarheidsmonitor zelfstandige ondernemers 2019

De meest recente gegevens in dit artikel zijn gebaseerd op de werkbaarheidsmonitor 2019 en leveren bijgevolg geen informatie over de gevolgen van de coronacrisis (op arbeidssituaties en werkbeleving).

Slechts een op de drie zelfstandige ondernemers met een arbeidshandicap heeft werkbaar werk. Meer dan de helft ervaart werkstress. Zij zijn vaker dan andere ondernemers het slachtoffer van intimidatie, pesterijen en/of ongewenst seksueel gedrag en hebben het zwaarder op financieel-economisch vlak. Dat blijkt uit de werkbaarheidsmeting 2019 van de Stichting Innovatie en Arbeid die de werkbaarheidssituatie van zelfstandige ondernemers in kaart brengt.